Session là gì? Hiểu cách tính phiên truy cập trong Google Analytics

session là gì trong google analytics

Cách Google Analytics xác định Session

Trong Google Analytics, một Session là một nhóm các lần truy cập được ghi lại cho một người dùng trong một khoảng thời gian nhất định.

Một “Hit” là 1 lần tương tác của User như pageview, screen view, event, transaction,.. với website của bạn và tất cả các dữ liệu kết quả được gửi đến GA server.

Một session có thể bao gồm nhiều “Hits”. Bạn có thể coi một Session là một vùng chứa nhiều Hits trong một khoảng thời gian nhất định.

session trên google analytics
Ví dụ về một chuỗi hành động của user trong 1 session

Một User có thể thường có một hoặc nhiều sessions trong một ngày hoặc vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng.

Số phiên bắt đầu được tính khi khách truy cập vào website và hết hiệu lực sau 30 phút tính từ thời điểm user tương tác lần cuối với website.

Ngoài ra, nếu User tương tác lần cuối với web của bạn lúc 23h45, theo cách tính ở trên thì 1h15 sáng của ngày tiếp theo mới kết thúc 1 phiên. Nhưng đối với GA, đúng 24h session đó sẽ reset, khởi tạo lại 1 phiên session mới.

Tại sao chúng ta cần track Sessions trên GA

Đo lường số phiên bằng công cụ Google Analytics giúp bạn khám phá và đánh giá hành vì của user và hiệu suất website. Từ đây, bạn có cơ sở để đánh giá các hoạt đôngh Marketing.

Nếu như bạn cố số liệu trung bình là 2 – 3 sessions trên mỗi User, thì điều đó có nghĩa là bạn đã thu hút người dùng thành công tới webiste của bạn thông qua các chiến dịch content hay nuôi dưỡng các kênh Marketing khác đổ về website. Nhưnng hãy lưu ý, điều đó vẫn chưa…,

Việc đo lường Session của mỗi lưu lượng truy cập đến từ các chiến dịch sẽ trả lời cho bạn nhiều câu hỏi. marAnalytics ví dụ, nếu bạn có 1 Website ecommerce, bạn sẽ biết được những ý nghĩa sâu nằm dưới chỉ số đó:

  • Trải qua bao lâu trên Session thì 1 lưu lượng truy cập hoàn thành 1 Goal Conversion?
  • Khách hàng đã trải qua bao lâu trên Sessions thì khách hoàn thành 1 sự kiện “Add to cart”?
  • Qua bao nhiêu Session thì khách hàng bị rớt ra khỏi phễu mua hàng

Sự khác nhau giữa Web sessions và Analytics sessions

Phiên Web là một chuỗi các yêu cầu HTTP và các phản hồi HTTP được trao đổi giữa trình duyệt web và máy chủ web trong một khoảng thời gian nhất định. Tất cả trình duyệt và Web servers giao tiếp với nhau bằng việc gửi các yêu cầu HTTP và phản hồi HTTP.

Web browser (Trình duyệt web) giao tiếp với máy chủ bằng cách gửi một yêu cầu HTTP cho mỗi tài nguyên được yêu cầu. Tài nguyên yêu cầu ở đây là tài liệu HTML, hình ảnh, tệp CSS hoặc JavaScript,..Máy chủ giao tiếp lại với trình duyệt web bằng cách gửi phản hồi HTTP cho mỗi yêu cầu HTTP.

Phiên trên Google Analytics không giống như cách hoạt động trên, tức là không phải một chuỗi các yêu cầu HTTP và các phản hồi HTTP được trao đổi giữa trình duyệt web và máy chủ trong khoảng thời gian nhất định. Mà nó là một nhóm của các “Hits” được ghi lại của một người dùng trong khoảng thời gian nhất định.

Vì vậy, phiên Web sẽ khác với Session trên GA. Điều quan trọng là bạn cần biết sự khác biệt này …

Khi nào một phiên Sessions kết thúc trên Google Analytics?

#1 Kết thúc số phiên dựa trên thời gian

Theo mặc định, một GA sessions sẽ kết thúc nếu không có lần truy cập mới nào được gửi đến máy chủ GA trong vòng 30 Phút kể từ thời điểm lần truy cập cuối cùng được gửi.

Bạn có thể hiểu một cách đơn giản, khoảng thời gian không có lần truy cập mới nào được gửi tức là người dùng đã rời trang web. Kể từ lần truy cập cuối cho đến 30 sau đó thì GA sẽ đóng 1 Session của người dùng đó.

Ví dụ: Bạn truy cập trang web maranalytics lúc 16:00, Ga bắt đầu tính 30 phút kể từ lần truy cập đầu tiên. Nếu bạn không tương tác với trang web trong 30 phút đó thì phiên của bạn kết thúc lúc 16:30. Nhưng đối với mọi tương tác (event, pageview,..), GA sẽ đặt lại bộ đếm ngược 30 phút kể từ lừ lần tương tác cuối cùng. Vì vậy, nếu bạn thực hiện tương tác cuối cùng lúc 16:15, bộ đếm ngược phiên của bạn sẽ dừng lại để kết thúc phiên đó lúc 16:45.

Để bạn hình dung rõ hơn thì hãy nhìn vào hình nhé

thời hạn của một phiên GA

#2 Hết hạn phiên vào cuối ngày

Phiên GA tự động hết hạn vào nửa đêm (11:59:59)

Nếu một use tương tác với website của bạn lần cuối là 11:45 tối. Như công thức tính ở trên thì nhẽ ra phiên truy cập của user này sẽ hết hạn sau 30 phút, tức là 1:15 của ngày sau. Nhưng Ga lại có thêm 1 quy tắc sẽ hết hạn phiên vào nửa đêm, thì đúng 11:59:59 GA kết thúc phiên của user này và bắt đầu tính phiên mới.

#3 Kết thúc phiên dựa trên chiến dịch

Phiên truy cập cũng sẽ hết hạn nếu user ấy quay lại website của bạn thông qua một nguồn chiến dịch khác.

Có phải, các nguồn truy cập vào webiste của bạn đến từ: search engines, referring websites, UTM Tracking source.

Không quan trọng nếu người dùng quay lại trong 30 phút hay sau 30 phút mà mỗi khi chiến dịch bị thay đổi (tức là nguồn truy cập vào website bị thay đổi), phiên hiện tại sẽ hết hạn và phiên GA mới bắt đầu.

Trường hợp 1

1 user ghé thăm website marAnalytics thông qua kênh SEO, sau đó thoát ra lúc 15:03. User này lướt Facebok và thấy 1 quảng cáo hay ho và click dẫn đến trang LDP cũng trên website marAnalytics vào lúc 15:15, nhưng chính lúc này lượt phiên trước (Session 15:03) bị chấm dứt và kích hoạt phiên GA mới bởi vì nguồn truy cập đã bị thay đổi.

Trường hợp 2 – Gắn thẻ Tracking tự động

Bạn truy cập vào website marAnalytics thông qua 1 quảng cáo Google Ads lúc 15:03. Nhưng sau 15 phút, bạn cũng quay lại Website của mình nhờ Click vào đúng quảng cáo mà bạn đã thấy lúc 15:03. Lúc này, tự động gắn thẻ Googe Ads được bật thì lượt truy cập trở lại sẽ kết thúc phiên GA 15:03 và kích hoạt phiên GA mới khi nguồn chiến dịch bị thay đổi.

Bạn sẽ thắc mắc chúng là cùng 1 nguồn mà, nhưng thật ra nguồn chiến dịch đã thay đổi vì giá trị GCLID đã thay đổi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về giá trị GCLID

Trong trường hợp tự động gắn thẻ Google Ads, mỗi lần nhấp vào quảng cáo có giá trị GCLID riêng. Vì vậy, nhiều lần nhấp vào một quảng cáo có thể tạo ra nhiều phiên GA.

Trường hợp 3 – Gắn thẻ Tracking thủ công

Nếu 1 user truy cập vào webiste của bạn thông qua 1 Paid search (Google Ads) lúc 13:05 và quay trở lại website của bạn thông qua việc click vào cùng một quảng cáo tìm kiếm có trả tiền và bạn đang sử dụng gắn thẻ thủ công thay vì gắn thẻ tự động. Lúc này, lượt truy cập trở lại sẽ không kết thúc phiên HA hiện tại và không kích hoạt phiên GA mới vì nguồn chiến dịch không thay đổi.

Ở đây, nguồn chiến dịch không thay đổi bởi vì các thông số đo lường chiến dịch (UTM) không thay đổi với bất kỳ lượt click nào.

Vì vậy nếu bạn đang gắn thẻ chiến dịch Google Ads một cách thủ công, sau đó nhiều click vào cùng một quảng cáo bởi cùng một user sẽ không tạo ra nhiều phiên GA.

Trường hợp 4

Nếu một user truy cập vào website của bạn thông qua kênh SEO lúc 15:05 nhưng sau 15 phút, user đó truy cập lại website của bạn bằng cách trực tiếp (Gõ hẳn tên website của bạn tại address bar: maranalytics.com). Lúc này, sẽ không kết thúc phiên truy cập GA lúc 15:05 và không kích hoạt phiên GA mới vì lưu lượng truy cập trực tiếp không ghi đè nguồn chiến dịch.

Trường hợp 5

Nếu một user truy cập vào website của bạn thông qua kênh SEO lúc 15:05 nhưng sau 30 phút, user đó truy cập lại website của bạn bằng cách trực tiếp thì sẽ kết thúc phiên GA 15:05 và kích hoạt phiên GA mới.

Điều này xảy ra vì theo mặc định, phiên GA sẽ hết hạn sau 30 phút người dùng không hoạt động.

Trường hợp 6

Nếu người dùng truy cập vào trang web của bạn và điều hướng đến một trang web khác nhưng quay lại trang web của bạn trong vòng 30 phút kể từ lần cuối bạn tương tác với website của bạn thì lúc này, phiên GA được kích hoạt.

Note: Phiên GA hiện tại sẽ tự động hết hạn nếu người dùng xóa cookie Google Analytics.

Cách thay đổi Session Google Analytics kéo dài hơn 30 phút?

Mỗi lần truy cập mới được gửi trong phiên GA, Google Analytics sẽ đặt lại thời hạn của phiên đó bằng cách thêm 30 phút nữa kể từ thời điểm truy cập lần cuối cùng được gửi.

Bằng cách này, một phiên có thể kéo dài hơn 30 phút.

Cách thay đổi cài đặt thời gian chờ của số phiên

Theo mặc định, một phiên sẽ kết thúc sau 30 phút kể từ thời điểm người dùng không hoạt động. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bằng cách thay đổi cài đặt thời gian chờ (Timeout) của phiên trong chế độ xem GA của mình.

Bạn có thể làm cho một session hết hạn sau 3 phút kể từ lcus người dùng không hoạt động hoặc sau 3 giờ. Tuy nhiên

Một GA session Timeout không được ít hơn 1 phút hoặc hơn 4 giờ.

Để thay đổi Session timeout, làm theo từng step phía dưới nhé:

Step-1: Tới phần “Admin” trong chế độ xem GA và sau đó nhấp vào “Tracking Info” link:

Step-2: Bây giờ bấm vào “Session Setting”

Step-3: Thay đổi session timeout dưới “Timeout Handling” và sau đó click “Apply button”:

Cách quyết định thời lượng của một phiên GA phù hợp với Website của bạn

Thời lượng của phiên GA mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào lượng thời gian trung bình người dùng dành cho trang web của bạn.

Ví dụ: Nếu một người dùng trung bình dành 3 giờ trên website của bạn để đọc các bài viết hay hoàn thành các Goal Conversion (như điền form, xem video,..). Lúc này bạn nên cài đặt session timeout thành 3 giờ để phù hợp với khoảng thời gian mà user đã dành cho trang web bạn.

Bạn nên cân nhắc việc giữ cài đặt thời gian chờ của phiên là 30 phút mặc định nếu nó không phản ánh chính xác thời lượng phiên thực tế.

Theo mặc định, một phiên GA sẽ hết hạn sau 30 phút kể từ lúc user không hoạt động. Bạn có thể thay đổi cài đặt bằng việc

Cách thiết lập Session khác nhau phù hợp với từng Target Segment

Có những tình huống mà bạn muốn buộc một phiên GA bắt đầu và kết thúc tùy thuộc vào hoạt động của người dùng.

Ví dụ: Nếu website của bạn quá lớn và phức tạp mà chỉ cài đặt duy nhất 1 timeout session cho tất cả người truy cập, bạn muốn thay đôur một phiên Ga bắt đầu và kết thúc khác nhau, phù hợp với từng nhóm đồi tượng khách hàng.

Bạn có thể thiết lập chúng bằng cách sử dụng tham số cấu hình session Control trong khi gửi một lần truy cập.

Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Google Analytics tag (analytics.js) thì một số mã bên dưới:

  • ga(‘send’,’pageview’,{‘sessionControl’:’start’});// start a new GA session
  • ga(‘send’,’pageview’,{sessionControl’:’end’}); // end current GA session

Ở đây, tham số cấu hình session Control được sử dụng để kiểm soát thời lượng của một phiên. Nó có thể có hai giad trị: start và end. Giá trị “start” bắt buộc một phiên mới bắt đầu với một lần truy cập được chỉ định. Giá trị “end” buộc một phiên hiện tạu phải kết thúc với một lần truy cập chỉ định.

Ví dụ: Chức năng buộc phiên GA bắt đầu và kết thúc không có sẵn trong thẻ trang Global site tag (gtag.js) và Google Tag Manager.

Cách đo lường chất lượng của các phiên Google Analytics

Bạn có thể đo lường chất lượng của một phiên Google Analytics khi kết thúc giao dịch thông qua “Session Quality report”.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo này, hãy đọc bài viết: “Tìm hiểu dữ liệu Chất lượng phiên và báo cáo trong Google Analytics.

Tại sao số liệu của Session hiện giá trị 0 ?

Đôi khi, bạn có thể thấy không có phiên nào được chỉ định cho một trang nhưng cùng thời gian đó lại có những chỉ số về pageview, user count, exits và các metric khác:

Tạo sao một trang đã có số lần xem trang nhưng không phải là một phàn của phiên GA?

Tại sao một trang có một người dùng nhưng vẫn không có phiên GA được khởi tạo?

Điều này chỉ xảy ra kho GA chỉ định số phiên cho lần đầu tiên trong một phiên. Bạn có thể xem thêm bài viết này: Tại sao Google Analytics không hiển thị phiên nào?

Session trên Ga bị thay đổi hay ảnh hưởng bởi yếu tố nào?

#1 Múi giờ – Timezone

Nhiều khả năng cao là nhiều người dùng của bạn đang truy cập vào trang web của bạn vào ban đêm và GA sẽ kết thúc phiên vài đúng nửa đêm (11:59:59).

Điều này là do GA không cho phép một session có hai ngày được liên kết với nó. Điều này ảnh hưởng đến dữ liệu phiên và nguồn gốc của nó.

#2 Chế độ tạm nghỉ Browser

Nhiều khi người dùng đang duyệt trên trang web và đột nhiên anh ta để trang web đang mở và tạm nghỉ. Đôi khi những thời gian nghỉ này có thể bao gồm thời gian nghỉ giải lao hoặc đặt máy tính xách tay của bạn ở chế độ ngủ mà không đóng trình duyệt. Nếu thời gian nghỉ này dưới 30 phút thì không có tác động đến chỉ số phiên nhưng nếu thời gian nghỉ vượt quá 30 phút, Google Analytics sẽ tạo một phiên mới khi người dùng tiếp tục duyệt từ nơi họ đã rời đi.

[Tổng hợp] Câu hỏi thường gặp về Google Analytics

#1 Session trên Google Analytics là gì?

Trong Google Analytics, một session là một nhóm lần truy cập được ghi lại của một người dùng trong một khoảng thời gian nhất định (Theo mặc định là 30 phút). Lần trung cập là những tương tác của của người dùng (pageview, event, goal completion,..) với website của bạn và tất cả số liệu được gửi đến máy chủ Google Analytics. 1 người dùng có thể có 1 hoặc nhiều phiên. Tất cả các phiên GA đều có thời gian kết thúc, đều phải hết hạn và không kéo dài quá 4 giờ hoặc ít hơn 1 phút.

#2 Sự khác biệt của một phiên Web và một GA session?

Một Web session là một chuỗi yêu cầu HTTP và phản hồi HTTP được trao đổi giữa trình duyệt web và máy chủ web trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi, phiên Google Analytics là một nhóm các lần truy cập được ghi lại của một người dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, web sessions và phiên google analytics là không giống nhau.

#3 Khi nào một session trên Google Analytics hết hạn?

Theo mặc định, phiên GA sẽ hết hạn nếu không có lần truy cập mới nào được gửi đến máy chủ GA trong vòng 30 phút kể từ thời điểm lần truy cập cuối cùng được gửi. Theo ngôn ngữ giáo dân, chúng tôi gọi khoảng thời gian không có lần truy cập mới nào được gửi là “không có hoạt động của người dùng” trên một trang web.

#4 Làm cách nào để một phiên GA có thể kéo dài hơn 30 phút?

Mỗi khi lần truy cập mới được gửi trong phiên GA, Google Analytics sẽ đặt lại ngày hết hạn của phiên bằng cách thêm 30 phút nữa kể từ thời điểm lần truy cập cuối cùng được gửi. Bằng cách này, một phiên có thể kéo dài hơn 30 phút.

#5 Làm cách nào để thay đổi cài đặt thời gian chờ của phiên?

Theo mặc định, một phiên sẽ hết hạn sau 30 phút người dùng không hoạt động. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bằng cách thay đổi cài đặt thời gian chờ của phiên trong chế độ xem Google Analytics của mình. Bạn có thể làm cho một phiên hết hạn sau 3 phút người dùng không hoạt động hoặc sau 3 giờ người dùng không hoạt động. Tuy nhiên, thời gian chờ của phiên Google Analytics không được dưới 1 phút hoặc nhiều hơn 4 giờ.

2 thoughts on “Session là gì? Hiểu cách tính phiên truy cập trong Google Analytics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *