Các phần chính:

  1. Campaign Buying Types
  2. Campaign Objectives
  3. Campaign Audiences
  4. Bids and Budgets
  5. Strategic Creative
  6. Measurement and Reporting

*Review theo cá nhân mình: Đây là Playbook tổng hợp đầy đủ kiến thức Facebook Ads, tuy nhiên với những ai chưa hoặc ít triển khai kênh Fb thì sẽ rất khó nuốt trôi mớ kiến thức này.