CIR – Cost Income Ration là gì? Cách tính Tỷ Lệ Chi Phí Trên Doanh Thu

cir, chỉ số cir, cost revenue ratio

CIR là gì?

CIR là một chỉ số tài chính quan trọng, dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn, được tính bằng cách lấy chi phí hoạt động chia cho thu nhập từ hoạt động kinh doanh đó trong một khoảng thời gian xác định.

Hiểu Cost Income Ration là gì trong Marketing?

CIR là tỷ lệ phần trăm giữa số tiền bạn chi trả cho quảng cáo so với doanh thu đạt được. CIR càng thấp chứng tỏ lợi nhuận đến từ quảng cáo càng cao.

CiR= Cost / Revenue x 100%

Ví dụ: Chi phí quảng cáo bạn bỏ ra cho 1 chiến dịch là 50 triệu và doanh thu từ chiến dịch đó là 150 triệu. Lúc này, chỉ số CiR là 33.33%.

Xem thêm các chỉ số qua trọng khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *