MARKETING ANALYTICS

Marketing Analytics là quá trình bạn thiết lập lục tiêu, thiết lập hệ thống đo lường, sau đó phân tích dữ liệu được sinh ra từ hoạt động Marketing; thông qua quá trình phân tích đó, bạn có thể phát hiện ra các thông tin hữu ích để làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả, hiểu thêm insight khách hàng và tối ưu các hoạt động Marketing hoặc xác định KPI, dự đoán xu hướng, ra quyết định, vv.

Marketing Analytics cũng như là data analytics nhưng chỉ chuyên vào các dữ liệu do hoạt động Marketing tạo ra và sẽ có một số công cụ hoặc 1 bộ phận hỗ trợ cho dân Marketer khâu thu thập, xử lý, làm sạch, hợp nhất dữ liệu. Việc 1 Marketer cần làm là đọc hiểu và phân tích các số liệu đó để:

  • Tìm kiếm Insight khách hàng
  • Tối ưu các chỉ số CPC, CPL, CPA, ROI,.
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng
  • Làm giàu chân dung khách hàng

 

Tiềm năng của Marketing Analytics

Tiến về tương lai, dần dần kỹ năng phân tích cũng sẽ được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực Digital Marketing. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và sự chuyển dao của các công ty từ mô hình truyền thống sang chuyển đổi số; đặc biệt trong 3 tháng Covid vừa rồi, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển mình qua mô hình online, lúc này số liệu của doanh nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt là dữ liệu khách hàng đòi hỏi mỗi chúng ta cần biết tận dụng nguồn dữ liệu đó. Theo ArianaDinh - Founder marAnalytics

Mục tiêu của Marketing Analytics

Mục tiêu của Phân tích dữ liệu chính là nghiên cứu và sử dụng những yếu tố nói trên để giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh bằng việc tối ưu hoạt động Marketing, tối yêu ROI, ROAS và còn vô vàn các mục tiêu khác. Khi doanh nghiệp còn bài toán để giải, thì mục tiêu khám phá ra câu trả lời vẫn sẽ luôn tồn tại và cần thiết dựa trên việc phân tích dữ liệu.

Tại sao mỗi doanh nghiệp hay Marketer cần kỹ năng phân tích dữ liệu Marketing?

  • Đối với doanh nghiệp: Lợi ích trực diện nhất chính là tiết kiệm chi phí cả về chi phí marketing và cả về chi phí nhân sự.
  • Đối với các marketer thì việc phân tích dữ liệu trong marketing cũng có thể hiểu là phân tích dữ liệu khách hàng, giúp họ có thể hiểu được yếu tố nào giúp mang lại chuyển đổi, tăng nhận diện thương hiệu, v.v. Từ đó mà giúp các Marketers đạt được ROI cao hơn nhờ đầu tư vào các hoạt động marketing một cách hiệu quả.
  • Còn đối với người tiêu dùng, marketing analytics sẽ giúp họ có thể nhận được những quảng cáo phù hợp với nhu cầu và sở thích của họ, hơn là những quảng cáo chung chung, thường sẽ gây phiền nhiễu..